«

Көшбасшы-Сардар

СардарТулесов Ырысбек

ТЭ-18-2